Σπάνια ορυτκά από το ηφαίστειο της Νίσυρου

Η Νίσυρος δεν είναι γνωστή για τα ορυκτά της και όμως υπάρχουν σπάνια πετρώματα (Σκάρν) στα όποια μπορεί κάνεις να βρεί πολύ σπάνια ορυτκά όπως Σπίνελ, Γρανάτης και άλλα. Θέλει πολύ υπομονή να τα βρεί κάνεις και υπάρχουν λίγα δείγματα μόνο.