Πως γεννήθηκε το ηφαίστειο της Νίσυρο;

Όπως και τα άλλα ελληνικά ηφαίστεια Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη και η Νίσυρος έγινε λόγο της καταβύθισης της αφρικανικής πλάκας κάτω από την ευρώ-ασιατική πλάκα νότια της Κρήτης και της Ρόδου. Τα ιζηματογενής πετρώματα της Αφρικής έλιωσαν και απελευτερώσαν διοξείδιο του άνθρακα μέσα στην φλοιό της γης. Εκεί τα μαγματικά πετρώματα λόγο των αερίων έγιναν ελαφρότερα και ανέβηκαν σαν θόλους μάγματος βόρεια της Κρήτης και της Ρόδου. Σε μία κυκλική ζώνη έγιναν τα ενεργά ηφαίστεια του τόξου του Αιγαίου. Η τελευταία έκρηξη έγινε το 1950 στην Σαντορίνη και 1886 σαν υδροθερμικές εκρήξεις και στην Νίσυρο. Τα πρώτα ηφαίστεια της Νίσυρο έγιναν πριν περίπου 160.000 χρόνια και μεγάλες εκρήξεις πριν 40.000 χρόνια έφτιαξαν την μορφή του νησιού. Η τελευταίες μαγματικές και φρεατικές εκρήξεις έγιναν περίπου πριν 15.000 χρόνια και μετά υπήρξαν πια μόνο υδροθερμικές δραστηριότητες. Το 1995 υπήρξε μία σεισμική κρίση η όποια ήταν αφορμή για μερικά ερευνητικά πρόγραμμα σαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης τους ηφαίστειου Geowarn. Στο μέλλον είναι δυνατόν να γίνουν πάλι ηφαιστειακές δραστηριότητες και γιαυτό υπάρχει ένα δίκτυο οργάνων τα όποια παρακολουθούν την δράση του ηφαιστείου (αέρια, θερμοκρασίες των αερίων, GPS, βαρομετρικά, μαγνητικό πεδίο, κτλ.).